Acceptatievoorwaarden

Acceptatievoorwaarden Gerzon Eck en Wiel BV

Afvalcontainers

Bouw- en sloopafval: Gemengd/ongesorteerd afval wat bij bouw- en sloopwerkzaamheden vrijkomt, zoals: Alle soorten puin (max 80cm), hout, glas, gips, gasbeton, huisraad (meubels, tafels, etc.), ijzer en metalen, kunststoffen en PVC. Voor tapijt, isolatiemateriaal en overig volumineus afval geldt: max 25%, indien meer neemt u a.u.b. contact op met ons. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als bouw- en sloopafval: asbest, asbestverdacht materiaal (bijvoorbeeld Fermacell, Gyproc, Nobranda of golfplaten), huisvuil (verpakkingsmateriaal etc.), organisch afval, koelkasten/vriezers (overig keukenapparatuur mag wel), matrassen, lege/volle gasflessen of drukhouders, chemisch afval (o.a. verf, olie, accu’s, etc), dakleer/bitumen, asfalt en grond.

Grofvuil (huisraad): Huisraad komt vrij bij het leeghalen/opruimen van huis/bedrijfspand, dus: gemengd sorteerbaar afval. Zoals: grofvuil, huisraad zoals meubels en inboedel en alle afvalsoorten net als bij bouw- en sloopafval. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als grofvuil (huisraad): asbest, asbestverdacht materiaal (bijvoorbeeld Fermacell, Gyproc, Nobranda of golfplaten), huisvuil (verpakkingsmateriaal etc.), organisch afval, koelkasten/vriezers (overig keukenapparatuur mag wel), matrassen, lege/volle gasflessen of drukhouders, chemisch afval (o.a. verf, olie, accu’s, etc), dakleer/bitumen, asfalt en grond.

A/B-hout: Onder A/B-hout valt o.a. ongeverfd hout, geverfd hout (niet gebeitst/ geïmpregneerd), houten platen, huisraad (tafels, stoelen en kasten van hout), verlijmd hout en trespa. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als A/B-hout: geïmpregneerd/gebeitst hout, schuttinghout, bielzen, rot/verbrand hout, zaagsel, bamboe, dakleer en overig afval.

C-hout: Onder C-hout vallen o.a. bielzen, tuinhout (geen groen- snoeiafval), geïmpregneerd en gebeitst hout, geverfd en ongeverfd hout, gelijmd hout en trespa. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als C-hout: zaagsel, verbrand hout, dakleer, grond en overig afval.

Groenafval: Onder groenafval vallen alle soorten groen- en bladafval (uitzonderingen zijn hieronder benoemd), snoeihout en stobben (max 20%), bij meer stobben; neem contact op met ons. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als groenafval: grond, stenen/puin, riet, hooi, bamboe, organisch afval en overig afval.

Puin: Onder puin valt metselpuin, bestratingspuin, betonpuin met of zonder bewapening, uitgehard restbeton/metselspecie, vloer- en wandtegels, kalkzandsteen, split en grind( geen dakgrind). Max 10% grond/zand en puin niet grover dan 80cm. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als puin: gips, gasbeton, iton, niet meer dan 10% zand/grond, puin van rookkanalen (bijv. schoorstenen) en overig afval

Dakafval: Onder dakleer valt bitumen, dakleer en met bitumen vervuild afval (bijv. houten dakplaten met daarop bitumen). Het volgende wordt NIET geaccepteerd als dakafval: asbest, asbestverdachte platen (bijv. Fermacell, Gyproc, Nobranda of golfplaten) en overig afval.

 

Milieustraat

Bouw- en sloop afval (BSA): Gemengd/ongesorteerd afval wat bij bouw- en sloopwerkzaamheden vrijkomt, zoals: Alle soorten puin (max 80cm), hout, glas, gips, gasbeton, ijzer en metalen, kunststoffen, PVC, tapijt, isolatiemateriaal. Bij BSA worden verschillende tarieven gehanteerd. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als bouw- en sloopafval: asbest, asbestverdacht materiaal (bijvoorbeeld Fermacell, Gyproc, Nobranda of golfplaten), huisvuil (verpakkingsmateriaal etc.), organisch afval, koelkasten/vriezers (overig keukenapparatuur mag wel), matrassen, lege/volle gasflessen of drukhouders, chemisch afval (o.a. verf, olie, accu’s, etc), dakleer/bitumen, asfalt en grond.

Residu: niet recyclebaar restafval.

Bedrijfsafval: Gemengd afval afkomstig van bedrijven o.a. kantoor, winkel- en dienstenafval.

Grof vuil: Afval vaak uit huisraad/opruimingen zoals: meubilair, vloerbedekking etc. Het volgende wordt NIET geaccepteerd als grof vuil: asbest, asbestverdacht materiaal (bijvoorbeeld Fermacell, Gyproc, Nobranda of golfplaten), huisvuil (verpakkingsmateriaal etc.), organisch afval, koelkasten/vriezers (overig keukenapparatuur mag wel), matrassen, lege/volle gasflessen of drukhouders, chemisch afval (o.a. verf, olie, accu’s, etc), dakleer/bitumen, asfalt en grond.

Volumineus afval: Tempex e.a. (isolatie) materialen (s.g.<60kg/m³). Geen verontreinigingen.

A-Hout: Alleen massief en ongeverfd hout. Geen verlijmd, geïmpregneerd, geverfd, verrot en verbrand hout, boardmaterialen, spaanplaat, zaagsel, bielzen en tuinhout. Geen verontreinigingen.

B-Hout (ongesorteerd hout): Massief geverfd en ongeverfd hout, plaatmaterialen, boardmaterialen, verlijmd hout en trespa. Geen verrot/verbrand hout, geïmpregneerde houtsoorten, tuinhout, bielzen en zaagsel en geen verontreinigingen.

C-Hout: Bielzen, tuinhout, geïmpregneerd en verduurzaamd hout. Geen rot/verbrand hout, dakleer, zaagsel en overige verontreinigingen.

Steenpuin: Metselwerk puin, bestratings puin, betonpuin met of zonder bewapening, uitgehard restbeton en metselspecie, vloer- en wandtegels en kalkzandsteen. (Max. 80cm x 80cm en max. 10% zand). Geen gips, gasbeton, grond, puin van rookkanalen e.a. verontreinigingen.

Groenafval: Al het groen- en bladafval, stammen, takken, snoeiafval. Geen: grond, bamboe, riet, hooi en overig afval. Stobben hebben een ander tarief. Voor bamboe, riet en hooi geldt een ander tarief.

Grond: Schone grond. Niet verontreinigd (met analyse) en geen vervuiling van andere materialen.

Asbest: Asbest, asbesthoudend afval, asbest verdacht en/of gelijkend materiaal dient dubbel te zijn verpakt in stevig folie of platenzakken. Daarnaast moet het worden aangeleverd op een pallet. Asbest dient ten alle tijden voorafgaand per mail te worden aangemeld.

Gips/gasbeton: Ongesorteerde gipsplaten, gipsblokken en gasbeton. Geen gips met betonijzer e.a. verontreinigingen.

Dakafval: Gemengd dakafval/dakleer (zonder analyse).

Dakgrind: Geen stukjes dakleer e.a. verontreinigingen.

Asfalt: Maximaal 5% zand of grond. Geen verontreinigingen.

Combinatieglas: Mix van diverse soorten vlakglas. Zoals blank float, gemengd vlakglas, spiegelglas, isolatieglas, draad en of gelaagd glas. Geen vervuiling, glasvreemde stoffen, flessenglas, lampenglas en hitte bestendig glas. Vervuild vlakglas krijgt een ander tarief.

 

LET OP! Deze lijst is niet uitputtend, bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met ons.