Gerzon B.V. is gespecialiseerd in bodem-, grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden. Van kleine werken in tuintjes tot grote bouwputten met eventueel bronnering. Aanleg van manegebodems, inlaatplaatsen (jacht)havens, leggen van stelconplaten. Dat alles met inzet van moderne gereedschappen als laser-gestuurd vlakken. Deze werkzaamheden kan Gerzon B.V. ook buiten het Rivierenland uitvoeren.

Grondwerken

Platen leggen samen met de stratenmakers, Doejenburg Eck en Wiel Het uitgraven en bronnering voor aanleg zwembad, Eck en Wiel Het aanleggen van inlaatplaats voor boten, Rijbandijk Maurik Grond omrijden met 15 kuubs kieper