Gerzon is gespecialiseerd in bodem-, grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden. Van kleine werken in tuintjes tot grote bouwputten met eventueel bronnering. Aanleg van manegebodems, inlaatplaatsen (jacht)havens, leggen van stelconplaten. Dat alles met inzet van moderne gereedschappen als lasergestuurd vlakken.