Wat gebeurt er met uw afval?

Wat doet Gerzon BV met al dat afval?
Bij Gerzon BV staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Al uw afval wordt dan ook nauwkeurig gesorteerd, zodat dit op de juiste manier verwerkt en afgevoerd kan worden.

Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval wordt altijd nauwkeurig gesorteerd, zowel met een kraan, met de hand én met een sorteerinstallatie. Gerzon BV streeft er naar om al het 'bruikbare' afval te scheiden van het restafval, denk aan puin, groenafval en/of hout. Het overgebleven restafval gaat direct naar speciale verbrandingsovens. In deze verbrandingsovens wordt restafval omgezet tot warmte en elektriciteit. De warmte wordt geleverd aan bijv. huishoudens of zuiveringsinstallaties, de elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net.

Puin
Al ons puin wat binnenkomt wordt later gebruikt als bouwstof!
Ongeveer 4x per jaar maakt Gerzon gebruik van een puinbreker, deze puinbreker breekt het puin en zeeft het af op de juiste fractie. Dit gebroken puin, ook wel menggranulaat genoemd, wordt vervolgens bemonsterd en gecertificeerd. Vervolgens gebruikt Gerzon BV het menggranulaat bij de aanleg van parkeerplaatsen, wegen, paden of funderingen. Ook heeft Gerzon BV altijd menggranulaat op voorraad, zowel om te leveren als af te halen.

Groenafval
Groenafval wordt gebulkt, vervolgens verkleind door een shredder en daarna afgezeefd met een zeeftrommel. De twee overgebleven fracties worden omgezet tot compost en biomassa. Compost wordt gebruikt voor in de tuin, biomassa wordt gebruikt als hernieuwbare energie.

Hout
Gerzon BV sorteert het hout zelf op kwaliteit. Hout wordt zoal omgezet tot: pallets, houtsnippers of biomassa.

Overig
Gerzon BV voert al haar afval af naar gecertificeerde en herkende eindverwerkers. Zo komt uw afval altijd in goede handen terecht!

 

Container en recycling Gerzon BV
Recycling Milieustraat mobiele kraan