Na het inzamelen van afval zorgt Gerzon B.V. zelf voor het sorteren, verwerken en afvoeren.

Gerzon B.V. bulkt het groenafval op. Bij voldoende voorraad wordt het groenafval verkleind door middel van een houtshredder en daarna afgezeefd met zeeftrommel. Er blijft biomassa en compost over. De biomassa wordt gebruikt als brandstof voor bedrijven en energiecentrales.

Afvalverwerking

Verkleinen van grof puin Takken worden verkleind en zo geschikt gemaakt voor bio-massa Met schudbak grond en zand van puin scheiden Het laden van onze containers om af te voeren

Gerzon B.V. zamelt puin in dat afkomstig is van eigen sloopwerken, containerverhuur en wat door particulier en bedrijf is aangeleverd. Het puin wordt opgeslagen op eigen terrein. Grof puin wordt verkleind en bij voldoende hoeveelheid puin komt er een mobiele puinbreker. De mobiele puinbreker breekt het puin en zeeft het puin af op 40 mm. Bij dit gebroken puin krijgen wij een certificaat zodat het gebroken puin afgezet kan worden in de wegenbouw. Het is zeer geschikt om parkeerplaatsen, paden en funderingen voor onder bijv. straatwerk of asfalt aan te leggen. Dit kan Gerzon B.V. allemaal voor u verzorgen.